0544 689 51 56 - 0506 060 06 80 | tmsy.gaziler@gmail.com | Bağış

BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ

Taşıma ve Bulundurma Silah Ruhsatı için istenilen Belgeler

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 inci maddesinin 5 inci bendine 04.07.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5529 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile eklenen fıkrada, “Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilere ait silahların, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa Göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta ve olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

Barışta ve olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malul gaziler dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Taşıma ve Bulundurma Silah Ruhsatı İçin  İstenilen  Belgeler

1) İl Emniyet Müdürlüğü (Polis Bölgesinde ikamet edenler), İl jandarma alay komutanlığı (Jandarma Bölgesinde ikamet edenler) Silah Ruhsat İşlemleri Bürosundan Taşıma ruhsatı veya bulundurma ruhsatı için 1 adet dosya alınır.

2) Dosyada bulunan matbu evraklar hatasız doldurulur.

3) Dosya ekine konulacak evraklar;
a- Sağlık Raporu
b- İkametgâh ilmühaberi
c- Sabıka kaydı
d- Vukuatlı Nüfus cüzdan örneği ( Nüfus Müdürlüğünden )
e- 4 adet fotoğraf

   f– Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar, Genelkurmay Başkanlığına bağlı Kara Kuvvetler Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen Komutanlık Yazısıyla Müracaat edebilirler

4) Bu işlemler tamamlandıktan sonra, müracaat eden kişinin takip edeceği başka bir işlem bulunmamaktadır.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerin de Konu İle İlgili Detaylı Bilgilere Ulaşabilirsiniz.

Ankara Meslek Hastalıkları hastanesine gidecek arkadaşlar için bilgilendirme

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 inci [Haberi Oku..]

Hayırlı Kandiller

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 inci [Haberi Oku..]

SGK ya müracat için istenilen belgeler

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 inci [Haberi Oku..]

BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ

BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılın ilk Kandili Regaip Kandili

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 inci [Haberi Oku..]

18 Mart Şehitleri Anma Günü

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 inci [Haberi Oku..]

TMSY Gaziler Derneğinden Olağan Genel Kurul Duyurusu

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 inci [Haberi Oku..]

15 Temmuz Şehitleri, Tüm Şehitlerimiz ve Gazilerimiz unutulmasın.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 inci [Haberi Oku..]