-- Adversting 9 --

-- Adversting 10 -- 

 


TMY İş Kur Kaydı yaptırırken Sağlık Kurulu Raporu Şartı Kaldırıldı

TMY İş Kur Kaydı yaptırırken Sağlık Kurulu Raporu Şartı Kaldırıldı

00:00:00 | 2014-08-06
     

6 Ağustos 2014 – Sayı : 29080 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25

 

Türkiye İş Kurumundan:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN İŞÇİ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde geçen “askerî hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu” ibaresi “sağlık raporu” ve “belgelendirilenleri” ibaresi “belgelendirenleri,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il veya şube müdürlüğünden” ibaresi “il müdürlüğü veya hizmet merkezinden”, birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “il veya şube müdürlüğü” ibareleri “il müdürlüğü veya hizmet merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütü

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı 19/9/2009 27354

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı 1- 26/10/2009 27388

                   2- 3/4/2012 28253

                   3- 6/12/2012 28489

-- Adversting 6 --


ETİKET :  asker polis şehit gazi tmsy tmsy derneği malul sayılmayan gaziler muharib gaziler gaziler vakfı gaziler derneği terörle mücadele madalyasız gaziler şehit gazi haber

Tümü