Olağanüstü Genel Kurul Yapılacak

TMSY Seçim Duyurusu!!!!

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimiz 28 Ağustos 2016 Pazar günü 10.00 -14.00 saatleri arasında seçime gitme kararı almıştır.

Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 04 Eylül 2016 Pazar günü 10.00 -14.00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın seçime gidilecektir.

·Açılış ve Yoklama
·Divan Heyetinin teşekkür konuşması
·Saygı duruşu
·Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrazı
·Denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrazı
. Kesin bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
·Tahmini bütçenin görüşülmesi
·Tüzük değişikliği görüşülmesi
·Yeni yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üye seçimi
·Dilek ve temenniler
·Kapanış

NOT: Seçim dernek merkez ofisimizde yapılacaktır.


menu
menu